شب دوم فاطمیه اول

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • روضه |کاش ای کاش که از درد...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | سلام الله علی الزهرا...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | دشمن سد راه شد خورشید...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | سایه ی لطف تو باشه روی سرم...
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | کی میدونه شاید امسال توی...
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | هر بار یادم افتاد در کوچه...
      حاج حنیف طاهری
 • تک | علی دل و قرارش تویی...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | شاه کرم حسن سایه سرم...
      حاج حنیف طاهری
 • نغمه | اگر بهار تویی شوره زار...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم