جلسات هفتگی 27 مهر 1401

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      نامشخص
 • روضه | ای روح مجسم که به قم...
      حاج سید حسین عرب
 • روضه | ای درود و صلوات از احد دادگرت...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | خدا صدای عشق پشت در چرا...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | دل وامونده از فراغ میخونه...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | خدا رحمت کنه اون که آقا...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم