جلسه هفتگی 28 دی 1401

فیلم های مراسم

 • پندیات | هرکه با پاک‌دلان صبح و مسائی دارد
      حاج حنیف طاهری
  هر که با پاکدلان، صبح و مسائی دارد
  دلش از پرتو اسرار، صفائی دارد

  زهد با نیّت پاک است، نه با جامهٔ پاک
  ای بس آلوده، که پاکیزه ردائی دارد

  شمع خندید به هر بزم، از آن معنی سوخت
  خنده، بیچاره ندانست که جائی دارد

  سوی بتخانه مرو، پند برهمن مشنو
  بت پرستی مکن، این ملک خدائی دارد

  هیزم سوخته، شمع ره و منزل نشود
  باید افروخت چراغی، که ضیائی دارد

  گرگ نزدیک چراگاه و شبان رفته به خواب
  بره دور از رمه و عزم چرائی دارد

  گوهر وقت بدین خیرگی از دست مده
  آخر این درّ گران‌مایه بهائی دارد

  شاعر: پروین اعتصامی

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حاج علی قربانی
 • پندیات | هر که با پاک دلان صبح...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | گرگ ها می درند...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | من کیستم رسول خدا را...
      حاج آقا امینی
 • روضه | یاد داری تو روی نی...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | در زلف چون کمندش ای دل...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | در زلف چون کمندش ای دل...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | وصلی الله علیک یا اباعبدلله...
      سید مصطفی میرداماد
 • شور | همسر حیدر کراری به...
      سید مصطفی میرداماد

تصاویر مراسم