شب دوم فاطمیه دوم

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • روضه | زنی از خاک از خورشید...
      حاج حنیف طاهری
 • پیش‌زمینه | حج من رخسار حیدر دیدن...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | سه ماهی که بعد بابات...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | ای یوسف بی پیرهن...
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | گرفته زانوی غم در بغل...
      حاج حنیف طاهری
 • تک | سلام ای حضرت کوثر...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | ای بهترین یار حیدر...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم