شب اول فاطمیه دوم

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • روضه خوانی
      حاج سید حسین عرب
 • روضه | آن زهره‌ای که ماه...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | تو قیامت را قیامت میکنی...
      حاج حنیف طاهری
 • پیش‌زمینه | حج من رخسار حیدر...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | خدا صدای عشق پشت در...
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | ابریست کوچه کوچه دل...
      حاج حنیف طاهری
 • تک | به نور تو محتاج...
      حاج حنیف طاهری
 • نغمه | کنگره‌ی عشق نیست...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | قلبم گرفتارت عالم پریشونت...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | بیا نگار آشنا...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | من اگر جاهل و گمراهم...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم