پـایـگـاه اطـلاع رسـانــی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
مراسم بعدی

شب اربعین

سخنران: حجت الاسلام کاشانی

عزاداری: حاج حنیف طاهری

زمان: چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ از ساعت ۱۹

مکان: چهارراه پاسداران - بسمت بزرگراه صیاد شیرازی

  • پادگان ۰۶ ارتش جمهوری اسلامی
پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR