پـایـگـاه اطـلاع رسـانــی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
مراسم بعدی

عزای امام حسن(ع) و حضرت رقیه(س)

سخنران: حجت الاسلام حسینی قمی

عزاداری: حاج حنیف طاهری

زمان: از سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ بمدت ۳ شب

از ساعت ۱۹

مکان: چهارراه پاسداران - بسمت بزرگراه صیاد شیرازی

پادگان ۰۶ ارتش جمهوری اسلامی

پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR