پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی : حجت الاسلام ثمری
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : روضه (ای‌سائل، سائلت‌کرامت...)
بخش دوم : روضه
بخش سوم : روضه (نه پری برای پریدن...)
بخش چهارم : زمینه (ساحل جود و کرامتی...)
بخش پنجم : شور (صدای روضه میشنوم...)
بخش ششم : واحد (برادر سجاد محمدی)
بخش هفتم : تک (برادر محسن جعفری فرد)
بخش هشتم : شور (برادر محسن جعفری فرد)
بخش نهم : شور (برادر جواد پرچمی)
بخش دهم : شور (دلبر دل خواهم...)
بخش یازدهم : روضه (برادر حسین خلجی)
بخش دوازدهم : روضه (مثـل اکبــر شده ولی...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : روضه (ای‌سائل، سائلت‌کرامت...)
بخش دوم : روضه
بخش سوم : روضه (نه پری برای پریدن...)
بخش چهارم : زمینه (ساحل جود و کرامتی...)
بخش پنجم : شور (صدای روضه میشنوم...)
بخش ششم : واحد (برادر سجاد محمدی)
بخش هفتم : تک (برادر محسن جعفری فرد)
بخش هشتم : شور (برادر محسن جعفری فرد)
بخش نهم : شور (برادر جواد پرچمی)
بخش دهم : شور (دلبر دل خواهم...)
بخش یازدهم : روضه (برادر حسین خلجی)
بخش دوازدهم : روضه (مثـل اکبــر شده ولی...)
تصاویر
نظرات
ارسال نظر