پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنران: حجت‌الاسلام شریف
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : روضه (حاج مهدی آصفی)
بخش دوم : روضه (حاج محمد نوروزی)
بخش سوم : روضه (حاج محمد نوروزی)
بخش چهارم : روضه (برادر سعید قانع)
بخش پنجم : زمینه (برادر حسین طاهری)
بخش ششم : شور (برادر حسین طاهری)
بخش هفتم : واحد (برادر سعید قانع)
بخش هشتم : واحد (هوای باده دارم...)
بخش نهم : واحد (برادر سجاد محمدی)
بخش دهم : شور (برادر حسین طاهری)
بخش یازدهم : شور (ناخورده شراب...)
بخش دوازدهم : روضه (برادر حسین طاهری)
بخش سیزدهم : روضه (گوهر ولای تو...)
بخش چهاردهم : روضه (سر از لبریزی شوقت...)
بخش پانزدهم : روضه
بخش شانزدهم : روضه (برادر حسین طاهری)
بخش شانزدهم : روضه پایانی
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : روضه (حاج محمد نوروزی)
بخش دوم : روضه (حاج محمد نوروزی)
بخش سوم : روضه (برادر سعید قانع)
بخش چهارم : زمینه (برادر حسین طاهری)
بخش پنجم : شور (برادر حسین طاهری)
بخش ششم : واحد (برادر سعید قانع)
بخش هفتم : واحد (هوای باده دارم...)
بخش هشتم : واحد (برادر سجاد محمدی)
بخش نهم : شور (برادر حسین طاهری)
بخش دهم : شور (ناخورده شراب...)
بخش یازدهم : روضه (برادر حسین طاهری)
بخش دوازدهم : روضه (گوهر ولای تو...)
بخش سیزدهم : روضه (سر از لبریزی شوقت...)
بخش چهاردهم : روضه
بخش پانزدهم : روضه (برادر حسین طاهری)
بخش هفدهم : روضه پایانی
تصاویر
نظرات
ارسال نظر