پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنران: حجت‌الاسلام کاشانی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه (امام مسلکش از مردم...)
بخش دوم: روضه (قربون مدینه برم...)
بخش سوم: زمینه (الهی بمیرم برات آقا...)
بخش چهارم: شور (همین که دارمت برام...)
بخش پنجم: واحد (شهر مدینه حیا نکرد...)
بخش ششم: واحد (برادر علی ضیایی)
بخش هفتم: واحد (برادر امیرحسین اکبری)
بخش هشتم: نوا (زان پیشتر که عالم...)
بخش نهم: شور (میون هیئتا در به درم...)
بخش دهم: روضه (به دهر هر خبری هست...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه (امام مسلکش از مردم...)
بخش دوم: روضه (قربون مدینه برم...)
بخش سوم: زمینه (الهی بمیرم برات آقا...)
بخش چهارم: شور (همین که دارمت برام...)
بخش پنجم: نوا (زان پیشتر که عالم...)
بخش ششم: شور (میون هیئتا در به درم...)
بخش هفتم: روضه ( به دهر هر خبری هست...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر