پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنران: حاج مهدی قاسمی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه پیش منبر (حاج سیدحسین عرب)
بخش دوم: روضه ( مزرعه سرسبز جان...)
بخش سوم: روضه (ای ز موی و روی تو...)
بخش چهارم: زمینه (میون تب داذه میسوزه...)
بخش پنجم: شور (ای که شجاعت آورد...)
بخش ششم: واحد (ای از تو وجود ممکنات...)
بخش هفتم: تک (قلندرم قلندرم...)
بخش هشتم: نغمه (رخ پیش از آفتاب نکن...)
بخش نهم: شور (دریا،دریا چشمام میباره...)
بخش دهم: شور (ذکر تورو دم به دم...)
بخش یازدهم: روضه پایانی (گل بر منو جوانی من...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه ( مزرعه سرسبز جان...)
بخش دوم: روضه (ای ز موی و روی تو...)
بخش سوم: زمینه (میون تب داذه میسوزه...)
بخش چهارم: شور (ای که شجاعت آورد...)
بخش پنجم: واحد (ای از تو وجود ممکنات...)
بخش ششم: تک (قلندرم قلندرم...)
بخش هفتم: نغمه (رخ پیش از آفتاب نکن...)
بخش هشتم: شور (دریا،دریا چشمام میباره...)
بخش نهم: شور (ذکر تورو دم به دم...)
بخش دهم: روضه پایانی (گل بر منو جوانی من...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر