پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنران: حاج مهدی قاسمی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه پیش منبر (حاج سیدحسین عرب)
بخش دوم: روضه (خلافت ننگ مطلق...)
بخش سوم: روضه (با بردن علی...)
بخش چهارم: روضه
بخش پنجم: زمینه (در خونمونو سوزوندن...)
بخش ششم: شور (ای آقام ای آقام...)
بخش هفتم: روضه پایانی (نماز نافله خواندی...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه (خلافت ننگ مطلق...)
بخش دوم: روضه (با بردن علی...)
بخش سوم: روضه
بخش چهارم: زمینه (در خونمونو سوزوندن...)
بخش پنجم: شور (ای آقام ای آقام...)
بخش ششم: روضه پایانی (نماز نافله خواندی...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر