پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنران: حجت الاسلام حامد كاشانى
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه
بخش دوم: نغمه(بگذار تا ببینمش اکنون که می‌رود...)
بخش سوم: زمینه (گوشه نشین بغضم...)
بخش چهارم: زمینه (کعبه‌ی دل من اماممه...)
بخش پنجم: واحد (محسن جعفری‌فرد)
بخش ششم: واحد (امیرحسین شفیعی)
بخش هفتم: تک (آدم علی، حوا علی...)
بخش هشتم: شور (اگر کسی، طریق حق راغب است...)
بخش نهم: شور‌ (این دم آخری، چه بی‌بال و پری...)
بخش دهم: شور (محسن جعفری‌فرد)
بخش یازدهم: شعرخوانی (محمد رسولی)
بخش دوازدهم: روضه پايانى
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه
بخش دوم: نغمه(بگذار تا ببینمش اکنون که می‌رود...)
بخش سوم: زمینه (گوشه نشین بغضم...)
بخش چهارم: زمینه (کعبه‌ی دل من اماممه...)
بخش پنجم: واحد (محسن جعفری‌فرد)
بخش ششم: واحد (امیرحسین شفیعی)
بخش هفتم: تک (آدم علی، حوا علی...)
بخش هشتم: شور (اگر کسی، طریق حق راغب است...)
بخش نهم: شور‌ (این دم آخری، چه بی‌بال و پری...)
بخش دهم: شور (محسن جعفری‌فرد)
بخش یازدهم: شعرخوانی (محمد رسولی)
بخش دوازدهم: روضه پاياني
تصاویر
نظرات
ارسال نظر