پـایـگـاه اطـلاع رسـانــی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
مراسم بعدی

جشن میلاد حجت ابن الحسن المهدی(عج)

فیض پیش از منبر: حاج سید حسین عرب

سخنران: حجت الاسلام سید میرهاشم حسینی

مدیحه سرایی: برادر حنیف طاهری

زمان:یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

از اذان مغرب

مکان: خیابان دولت

 حسینیه علی و زهرا(علیهماالسلام)

پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR