پـایـگـاه اطـلاع رسـانــی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
مراسم بعدی

شب شهادت حمزه سیدالشهدا(ع)

سخنران: حاج مهدی توکلی

عزاداری: حاج حنیف طاهری

زمان: شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ از اذان مغرب

مکان: خ دولت

حسینیه علی(ع) و زهرا(س)

پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR