پـایـگـاه اطـلاع رسـانــی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
مراسم بعدی

مراسم تحویل سال ۱۳۹۷ در شب شهادت امام هادی(ع)

.

مداح :برادر حنیف طاهری

.

زمان: سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۹۶ ازاذان‌مغرب

. مکان: چیذر-امام‌زاده‌اسماعیل‌چیذر

پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
مراسم‌ها
آرشیو
GHORB TV
پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR